Tomato Bunny

Tomato Bunny
oil on panel
7" x 5", 2007